Najważniejsze informacje o akcjach:

Nazwa:Shoper Spółka Akcyjna
Skrót:SHO
Prezes zarządu:Marcin Kuśmierz
Na giełdzie od:Lipiec 2021
Kod ISIN:PLSHPR000021
Rynek notowań:Główny
Branża:Oprogramowanie
Przynależność do indeksu:sWIG80
Liczba wyemitowanych akcji:28 134 560
Tickery:Bloomberg, Thomson Reuters

Struktura akcjonariatu
Spółki

Akcjonariusze stanowią istotną część Spółki Shoper, przyczyniając się do jej wzrostu i sukcesu. Wśród naszych głównych akcjonariuszy znajdują się sami założyciele firmy, którzy od samego początku inwestowali swoją pasję, wiedzę i środki finansowe w rozwój Shopera.

Akcjonariusze Spółki

AkcjonariuszLiczba akcji*Liczba głosów% kapitału zakładowego% głosów WZ
Krzysztof Krawczyk3 323 5083 323 50811,813 %11,813 %
Rafał Krawczyk3 323 5083 323 50811,813 %11,813 %
Modhaus3 323 5083 323 50811,813 %11,813 %
KFF3 323 5083 323 50811,813 %11,813 %
V4C7 089 3407 089 34025,198 %25,198 %
Pozostali
Nabywcy Akcji Sprzedawanych
7 751 1887 751 18827,550 %27,550 %
Ogólem28 134 56028 134  560100%100%
* Nie uwzględnia akcji Spółki, które mogą zostać wyemitowane w ramach Programów Motywacyjnych ustanowionych w Spółce

Kapitał zakładowy Spółki

Seria akcjiLiczba akcjiWartość nominalnaRodzaj akcji
A9 277 950927 795zwykłe na okaziciela
B9 277 950927 795zwykłe na okaziciela
C9 559 100955 910zwykłe na okaziciela
F19 5601 956zwykłe na okaziciela
Razem28 134 5602 813 456

Analitycy

Wyniki i strategia Shoper S.A. są monitorowane przez analityków reprezentujących różne instytucje finansowe, brokerów i banki.

Instytucje zajmujące się w sposób stały akcjami Shoper S.A. oraz analitycy wydający swoje rekomendacje dla Spółki.

InstytucjaAnalitykKontakt
PKO BPPiotr Łopaciukpiotr.lopaciuk@pkobp.pl
WOOD & CompanyMaria Mickiewiczmaria.mickiewicz@wood.com
PEKAOKonrad Musiałkonrad.musial@pekao.com.pl
TRIGONDominik Niszczdominik.niszcz@trigon.pl
mBankPaweł Szpigielpawel.szpigiel@mbank.pl

Oferta publiczna Spółki

Otwarcie publicznej oferty nastąpiło w dniu 21.06.2021 r., a jej zamknięcie 05.07.2021 r. W ramach publicznej oferty oferowanych było: 9 277 950 akcji na okaziciela serii A, 9 277 950 akcji na okaziciela serii B, 9 277 950 akcji na okaziciela serii C oraz  400 000 akcji imiennych uprzywilejowanych serii D (umorzone w dniu 11.01.2024r.).

 • Menadżerowie oferty

  logo-pko
  logo-wood-and-company
  logo mBanku
 • Konsorcjum detaliczne

  logo-pko
  logo_mBank_biuro_maklerskie
  logo_bossa

Harmonogram oferty

TerminZdarzenie
21 czerwca 2021 r.Publikacja Prospektu
21 czerwca 2021 r.Rozpoczęcie procesu budowania księgi popytu wśród Inwestorów Instytucjonalnych
22 – 28 czerwca 2021 r.Przyjmowanie zapisów od Inwestorów Indywidualnych (do dnia 28 czerwca 2021 r. do godziny 23:59)
29 czerwca 2021 r.Zakończenie procesu budowania księgi popytu wśród Inwestorów Instytucjonalnych, ustalenie i opublikowanie ostatecznej liczby Akcji Sprzedawanych w Ofercie, ostatecznej liczby Akcji Sprzedawanych oferowanych poszczególnym kategoriom inwestorów oraz Ceny Ostatecznej Akcji Sprzedawanych dla Inwestorów Indywidualnych i Ceny Ostatecznej Akcji Sprzedawanych dla Inwestorów Instytucjonalnych
30 czerwca – 2 lipca 2021 r.Przyjmowanie zapisów od Inwestorów Instytucjonalnych
5 lipca 2021 r.Ewentualne zapisy składane przez Inwestorów Zastępczych, którzy odpowiedzą na zaproszenie Menedżerów Oferty
5 lipca 2021 r.Przydział Akcji Sprzedawanych
około 9 lipca 2021 r.Przewidywany termin dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu Akcji