Poznaj Zarząd i Radę
Nadzorczą Spółki

Zespół odpowiedzialny za strategię, która zmienia branżę e-commerce i otwiera nowe możliwości dla firmy.

Od lewej: Anna Miśko (CPO), Paweł Rybak (CCO), Marcin Kuśmierz (CEO), Piotr Biczysko (CFO), Krzysztof Krawczyk (Założyciel i Członek Rady Nadzorczej)

Od lewej: Anna Miśko (CPO), Paweł Rybak (CCO), Marcin Kuśmierz (CEO), Piotr Biczysko (CFO), Krzysztof Krawczyk (Założyciel i Członek Rady Nadzorczej)

Zarząd Spółki

Naszym celem jest uczynienie sprzedaży w internecie wygodną dla każdego, tworząc wspólnie przyszłość e-commerce.

Marcin Kuśmierz

Chief Executive Officer

W biznesie kluczem do sukcesu jest zrozumienie i realizacja potrzeb klientów

Paweł Rybak

Chief Commercial Officer

W Shoper aktywnie kształtujemy przyszłość e-commerce, łącząc wiedzę, innowacje i precyzyjne wsparcie finansowe w jednym, niepowtarzalnym wzorze sukcesu.

Piotr Biczysko

Chief Financial Officer

Shoper to społeczność ludzi, którzy razem tworzą coś wyjątkowego. To inspirujące być częścią tego procesu.

Anna Miśko

Chief People Officer

Rada Nadzorcza
Spółki

Rada Nadzorcza Spółki Shoper jest powoływana co 5 lat i pełni kluczową rolę w nadzorowaniu działalności spółki. Jej zadaniem jest dbanie o interesy akcjonariuszy oraz sprawowanie nadzoru nad zarządzaniem i realizacją strategią firmy.
Członkowie Rady Nadzorczej to doświadczeni eksperci z różnych dziedzin, którzy przyczyniają się do rozwoju i sukcesu Spółki.

Rafał Ałasa

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Krzysztof Krawczyk

Członek Rady Nadzorczej

Rafał Krawczyk

Członek Rady Nadzorczej

Jaromir Łaciński

Członek Rady Nadzorczej

Piotr Misztal

Członek Rady Nadzorczej

Paweł Moskwa

Członek Rady Nadzorczej

Mirosław Pyrzyna

Członek Rady Nadzorczej

Grzegorz Szatkowski

Członek Rady Nadzorczej