Raporty

Sprawdź najnowsze prezentacje, raporty bieżące i okresowe dla działań i wyników finansowych Spółki.

Raporty bieżące

Wybierz rok:

20.06.2024

Raport bieżący 20/2024

Zawiadomienie w trybie art. 69 ust. 1 Ustawy o ofercie – znaczne pakiety akcji

14.06.2024

Raport bieżący 19/2024

Zawiadomienie w trybie art. 69 ust. 1 Ustawy o ofercie – znaczne pakiety akcji

13.06.2024

Raport bieżący 18/2024

Otrzymanie zawiadomień w trybie art. 19 MAR

12.06.2024

Raport bieżący 17/2024

Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Shoper S.A. w dniu 11 czerwca 2024 roku

12.06.2024

Raport bieżący 16/2024

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Shoper S.A.

12.06.2024

Raport bieżący 15/2024

Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały o wypłacie dywidendy

29.05.2024

Raport bieżący 14/2024

Asymilacja akcji serii F – Oświadczenie KDPW

28.05.2024

Raport bieżący 13/2024

Dopuszczenie i wprowadzenie akcji zwykłych na okaziciela serii F do obrotu giełdowego

15.05.2024

Raport bieżący 12/2024

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Shoper S.A.

14.05.2024

Raport bieżący 11/2024

Wniosek Zarządu i opinia Rady Nadzorczej dotycząca rekomendacji wypłaty dywidendy

11.04.2024

Raport bieżący 10/2024

Rejestracja zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym dotyczących warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki

19.03.2024

Raport bieżący 9/2024

Rejestracja przez KDPW akcji serii F

14.03.2024

Raport bieżący 8/2024

Zawiadomienie w trybie art. 69 Ustawy o ofercie - zmiana stanu posiadania znacznego pakietu akcji

06.03.2024

Raport bieżący 7/2024

Zakup udziałów w spółce zależnej Apilo Sp. z o.o.

21.02.2024

Raport bieżący 6/2024

Zakończenie subskrypcji akcji serii F

08.02.2024

Raport bieżący 5/2024

Objęcie akcji w ramach programu motywacyjnego – zmiana wysokości kapitału zakładowego

06.02.2024

Raport bieżący 4/2024

Szacunkowe skonsolidowane wyniki 2023 roku

12.01.2024

Raport bieżący 3/2024

Informacja o transakcjach na akcjach Spółki

11.01.2024

Raport bieżący 2/2024

Rejestracja przez Sąd obniżenia kapitału zakładowego

08.01.2024

Raport bieżący 1/2024

Terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2024

20.10.2023

Raport bieżący 17/2023

Umorzenie akcji serii D

17.10.2023

Raport bieżący 16/2023

Zmiana modelu współpracy Emitenta z home.pl S.A. w zakresie dostarczania sklepów internetowych klientom home.pl S.A.

17.08.2023

Raport bieżący 15/2023

Otrzymanie oświadczeń o objęciu warrantów subskrypcyjnych serii B uprawniających do objęcia akcji Spółki w ramach Programu Motywacyjnego dla Pracowników

30.06.2023

Raport bieżący 14/2023

Połączenie Emitenta ze spółką zależną

22.06.2023

Raport bieżący 13/2023

Połączenie Emitenta ze spółką zależną

20.06.2023

Raport bieżący 12/2023

Rejestracja zmian w Statucie Spółki

16.05.2023

Raport bieżący 11/2023

Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Shoper S.A.

16.05.2023

Raport bieżący 10/2023

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZA

16.05.2023

Raport bieżący 9/2023

Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały o wypłacie dywidendy

11.05.2023

Raport bieżący 8/2023

Drugie zawiadomienie o zamiarze połączenia Spółki ze spółką zależną Shoplo sp. z o.o

19.04.2023

Raport bieżący 7/2023

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Shoper S.A.

14.04.2023

Raport bieżący 6/2023

Pierwsze zawiadomienie o zamiarze połączenia Spółki ze spółką zależną Shoplo sp. z o.o

12.04.2023

Raport bieżący 5/2023

Wniosek Zarządu i opinia Rady Nadzorczej dotycząca rekomendacji wypłaty dywidendy

30.03.2023

Raport bieżący 4/2023

Zmiany w składzie Zarządu i Rady Nadzorczej Emitenta

30.03.2023

Raport bieżący 3/2023

Uzgodnienie i podpisanie planu połączenia Spółki ze spółką zależną Shoplo sp. z o.o.

01.03.2023

Raport bieżący 2/2023

Szacunkowe skonsolidowane wyniki 2022 roku

12.01.2023

Raport bieżący 1/2023

Terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2023

30.12.2022

Raport bieżący 23/2022

Powołanie Członka Zarządu Spółki Shoper S.A.

27.10.2022

Raport bieżący 22/2022

Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu za III kwartał 2022 roku

23.09.2022

Raport bieżący 21/2022

Uzupełnienie rozszerzonego skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2022 roku

03.08.2022

Raport bieżący 20/2022

Szacunkowe skonsolidowane wyniki pierwszego półrocza 2022 r.

01.08.2022

Raport bieżący 19/2022

Zakup przedsiębiorstwa Selium

04.07.2022

Raport bieżący 18/2022

Rejestracja zmian w Statucie Spółki

30.06.2022

Raport bieżący 17/2022

Podpisanie Umów Uczestnictwa w Programie Motywacyjnym

14.06.2022

Raport bieżący 16/2022

Podpisanie Umowy kredytowej z BNP Paribas Bank Polska

31.05.2022

Raport bieżący 15/2022

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZA

31.05.2022

Raport bieżący 14/2022

Powołanie członków Rady Nadzorczej Shoper S.A.

31.05.2022

Raport bieżący 13/2022

Uchwały podjęte przez ZWZA

31.05.2022

Raport bieżący 12/2022

Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały o wypłacie dywidendy

30.05.2022

Raport bieżący 11/2022

Powołanie członków Rady Nadzorczej Shoper S.A.

27.05.2022

Raport bieżący 10/2022

Zgłoszenie kandydata na Członka Rady Nadzorczej Spółki

25.05.2022

Raport bieżący 9/2022

Zawarcie umowy inwestycyjnej dotyczącej zakupu 100% udziałów w Sempire Europe sp. z o.o.

25.05.2022

Raport bieżący 8/2022

Zawarcie umowy przedwstępnej dotyczącej zakupu przedsiębiorstwa Selium

17.05.2022

Raport bieżący 7/2022

Nabycie akcji przez osobę zarządzającą

05.05.2022

Raport bieżący 6/2022

Zgłoszenie kandydata na Członka Rady Nadzorczej Spółki

05.05.2022

Raport bieżący 5/2022

Szacunkowe skonsolidowane wyniki pierwszego kwartału 2022 r.

04.05.2022

Raport bieżący 4/2022

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Shoper S.A.

29.04.2022

Raport bieżący 3/2022

Wniosek Zarządu i opinia Rady Nadzorczej dotycząca rekomendacji wypłaty dywidendy

22.02.2022

Raport bieżący 2/2022

Szacunkowe skonsolidowane wyniki 2021 roku

17.01.2022

Raport bieżący 1/2022

Terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2022

28.12.2021

Raport bieżący 14/2021

16.11.2021

Raport bieżący 13/2021

27.10.2021

Raport bieżący 12/2021

17.08.2021

Raport bieżący 11/2021

16.08.2021

Raport bieżący 10/2021

11.08.2021

Raport bieżący 9/2021

05.08.2021

Raport bieżący 8/2021

22.07.2021

Raport bieżący 7/2021

16.07.2021

Raport bieżący 6/2021

08.07.2021

Raport bieżący 5/2021

08.07.2021

Raport bieżący 4/2021

08.07.2021

Raport bieżący 3/2021

07.07.2021

Raport bieżący 2/2021

07.07.2021

Raport bieżący 1/2021

Kalendarium publikacji
i wydarzeń

17 wrzesień 2024
Skonsolidowany raport półroczny za pierwsze półrocze 2024
24 października 2024
Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2024

Kalendarium publikacji
i wydarzeń

17 wrzesień 2024
Skonsolidowany raport półroczny za pierwsze półrocze 2024
24 października 2024
Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2024